نحوه شرکت در آزمون آنلاین

ویدیو نحوه شرکت در آزمون آنلاین

– قبل از ورود به آزمون از فعال بودن اینترنت، اطمینال حاصل نمایید.

– بعد از باز شدن آزمون شما یکبار مجاز هستید در آزمون شرکت کنید.

– در صورت عدم نمایش دکمه Next page از آزمون خارج نــشوید. برای رفع این مشکل یکبار صفحه را Refresh نمایید.
(یعنی صفحه گوشی خود را از بالا به پایین بکشید و پیغام تازه سازی صفحه را تایید نمایید.)

– در صورت بروز مشکل به هیچ عنوان از آزمون خارج نشوید و با شعبه تماس بگیرید.