راهنمای ارسال تکالیف با موبایل

زمان ارسال تکالیف:

از پایان کلاس تا یک ساعت قبل از شروع جلسه بعدی باید تکالیف را ارسال کنید. بعد از پایان مهلت ارسال، امکان بارگذاری تکلیف وجود ندارد.

محدویت ارسال: 
هر جلسه 10 فایل - با حجم 50MG 

____________________________________

جهت ارسال تکالیف مراحل ذیل را دنبال کنید.

وارد کلاس خود شوید و به بخش HOMEWORK رفته و جلسه مربوطه را باز کنید.

____________________________________


در این قسمت تکالیفی که زبان آموزان باید انجام دهند همراه با فایل های کمکی قرار داده میشود.

به مهلت ارسال تکالیف دقت کنید، درصورت به پایان رسیدن مهلت ارسال تکلیف، دیگر امکان ارسال فایل را ندارید.


____________________________________

در پایین صفحه گزینه Add Submission را انتخاب کنید.

  

____________________________________


گزینه ای که در تصویر نشان داده شده است را انتخاب نمایید.


____________________________________

گزینه Upload a file را انتخاب نمایید.

بعد از آن گزینه انتخاب فایل  (Choose File) را انتخاب نمایید.


____________________________________

اگر این بخش در گوشی شما نمایش داده نشد به مرحله بعدی بروید
دسترسی ها لازم را برای ارسال تکالیف تایید کنید.


____________________________________

در پایین صفحه گزینه Document (File)  برای انتخاب فایل ها (تکلیف) از حافظه گوشی می باشد. شما میتوانید در این مرحله گزینه Camera را انتخاب و همان لحظه از تکالیف خود عکس گرفته و در سایت بارگذاری نمایید.


____________________________________

بعد از انتخاب فایل مورد نظر میتوانید نام فایل را تغییر دهید از قسمت Save as برای فایل خود نام جدید تعریف کنید و گزینه Upload this file را انتخاب نمایید. در هنگام آپلود فایل کمی باید منتظر باشید. (در صورت عدم آپلود فایل، سرعت اینترنت خود را بررسی نمایید و یا از سایت کامل خارج شده و مجدد وارد شوید و مراحل را تکرار نمایید.)


____________________________________

فایل تکالیف را یک به یک آپلود نمایید. برای ارسال فایل و یا تصویر دوم مراحل انتخاب فایل را تکرار نمایید و در نهایت گزینه Save Changes را انتخاب نمایید.


____________________________________

در صورت  ارسال صحیح فایل ها باید پیغام Submitted for grading را به رنگ سبز مشاهده نمایید.


____________________________________

در صورت نیاز به ویرایش یا حذف فایل های ارسالی در پایین صفحه گزینه Edit Submission  برای ویرایش فایل ها، گزینه Remove Submission برای حذف فایل های ارسالی استفاده می شود.